Välkommen till Samuelson Retail

Detaljhandel och inredning är våra främsta ledord. Vi representerar utländska bolag på den skandinaviska marknaden där vi jobbar inom olika områden som rekrytering, styrelseuppdrag samt Inredning för butik och kommersiell miljö.

Rekrytering på chefsnivå

för bolag inom butiksinredning och närbesläktade branscher, design och detaljhandel. Genom Glencourt Associates, där vi också är delägare, har vi ett mycket stort kontaktnät i Europa.


Läs mer...

Inredning för butik, hotell och restaurang

Inredning för butik, hotell och offentliga miljöer med produktion i Litauen. Litauen har en av de lägsta lönenivåerna i norra Europa samt mestadels väldigt välutbildad personal.


Läs mer...

Styrelseuppdrag och Management consulting

Peter Samuelson med drygt 35 års erfarenhet av olika chefspositioner i Skandinavien och Europa kan erbjuda stor support i olika styrelser. Peter har också lång erfarenhet av omstrukturering av bolag.


Läs mer...

Samuelson Retail AB

Teatergatan 19 Göteborg

Kontakta oss

Telefon: + 46 733656523
E-post: peter@samuelsonretail.se

Information

Bankgiro
VAT:

Sociala medier