Rekrytering på chefsnivå

Rekrytering på chefsnivå för bolag inom butiksinredning och närbesläktade branscher, design och detaljhandel. Genom Glencourt Associates, där vi också är delägare, har vi ett mycket stort kontaktnät i Europa. Glencourt är det ledande bolaget inom chefsrekrytering i England inom butiksinredning med mera. Se mer på www.glencourt.co.uk

Samuelson Retail AB

Teatergatan 19 Göteborg

Kontakta oss

Telefon: + 46 733656523
E-post: peter@samuelsonretail.se

Information

Bankgiro
VAT:

Sociala medier