Styrelseuppdrag och Management consulting

Peter Samuelson med drygt 35 års erfarenhet av olika chefspositioner i Skandinavien och Europa kan erbjuda stor support i olika styrelser. Peter har också lång erfarenhet av omstrukturering av bolag.

Samuelson Retail AB

Teatergatan 19 Göteborg

Kontakta oss

Telefon: + 46 733656523
E-post: peter@samuelsonretail.se

Information

Bankgiro
VAT:

Sociala medier